خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 1، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 1، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
عبارت جبری جملۀ \(n\)ام هر یک از الگوهای عددی زیر را بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
تمرین 1، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتمپاسخ


$$
1,4,9,16,25,...\\
1^2,2^2,3^2,4^2,5^2,...,n^2
$$
$$
1,8,27,64,125,...\\
1^3,2^3,3^3,4^3,5^3,...,n^3
$$


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.