خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 4، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 4، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
دانش آموزی، عبارت های جبری زیر را نادرست ساده کرده است. اشتباه او را پیدا کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 4، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


الف) اشتباه این دانش آموز در بخش الف اینست که فراموش کرده است \(a\) را در هر دو جملۀ داخل پرانتز ضرب کند. پاسخ صحیح را در ادامه می بینید.
$$
a(b+c) = ab+ac
$$
ب) اشتباه این دانش آموز در بخش ب اینست که فراموش کرده است علامت منفی را در جملۀ دوم داخل پرانتز ضرب کند. پاسخ صحیح را در ادامه می بینید.
$$
2x+3y-(2x-y)=2x+3y-2x+y=4y
$$

نکته: هنگامی که مانند \(a(b+c)\) یک جمله در خارج پرانتز داریم، باید آن را به طور جداگانه بر روی تک تک جملات داخل پرانتز ضرب کنیم.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.