خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

کار در کلاس 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
عدد \(x\) به ماشین های زیر وارد، و عدد \(y\) از آنها خارج می شود. با توجه به کاری که این ماشین ها انجام می دهند، عددهای خروجی را بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارکار در کلاس 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
\begin{array}{|c|c|c|}
\hline
3x-1 & x=-2 & 3(-2)-1=-6-1=-7\\
-2x+1 & x=4 & -2(4)+1=-8+1=-7\\
\frac{1}{2}x+1 & x= 0 & \frac{1}{2}(0)+1=0+1=1\\
-7x+2 & x = \frac{4}{7}& -7(\frac{4}{7})+2=-4+2=-2\\
\hline
\end{array}
$$


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.