خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار در کلاس، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

کار در کلاس، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
مانند سؤال \(5\) فعّالیت بالا، ثابت کنید که حاصل ضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارالف) چند مثال بزنید.
ب) به صورت جبری ثابت کنید:
کار در کلاس، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


الف) چند مثال بزنید. $$
2 \times 1=2\\
4 \times 3=12\\
6 \times 3=18\\
8 \times 5=40
$$
این مثال ها همگی نشان می دهند که حاصل ضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است. هر چند آن را اثبات نمی کنند.

ب) به صورت جبری ثابت کنید:
کار در کلاس، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
$$
2n \times (2m - 1) = 2(n(2m-1))
$$
از آنجا که حاصل ضرب یک عدد زوج و یک عدد فرد در یکدیگر را می توانیم به شکل حاصل ضرب \(2\) در یک عدد طبیعی نشان دهیم، اثبات می شود که پاسخ همواره عددی زوج خواهد بود.


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.