خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ویدئوی Unboxing و پیکربندی ILO در سرور HP DL380 G10

ویدئوی Unboxing و پیکربندی ILO در سرور HP DL380 G10
در ویدئوی زیر Unboxing کردن سرور HP DL380 G10 را مشاهده خواهید کرد و ضمن اینک هبرای مدیریت سرور، نحوه پیکربندی ILO را خواهید دید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز