خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
طول یک لوله \(x\) متر است. طول لولۀ دیگر، \(y\) برابر لولۀ اول است. طول لولۀ دوم را به صورت جبری بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
\text{طول لولۀ دوم} = yx
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.