خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 6، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 6، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
یک زمین والیبالِ مستطیل شکل، دارای \(x\) متر عرض و \(2x\) متر طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین \(9\) متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
A = x \cdot 2x = 2x^2\\
A = 2(9)^2 = 2(81)=162 \text{ m}^2
$$
مساحت این زمین والیبال، \(162\) متر مربع می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.