خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

فعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
در دورۀ دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می توان کسر را ساده کرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

کسرهای زیر را مانند نمونه ساده کنید.

فعالیت 1، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
\require{cancel}
\frac{12}{18} = \frac{2 \times \cancel{6} }{3 \times \cancel{6}} = \frac{2}{3}\\[2ex]
\frac{15}{35} = \frac{3 \times \cancel{5}}{7 \times \cancel{5}}=\frac{3}{7}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.