خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
بعضی از عبارت های جبری را نیز می توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتمبا توجه به تساوی بالا، عبارت ها را به ضرب تبدیل کنید.
فعالیت 2، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


$$
5ab+8ac=a( 5b+ 8c)\\
x+xy = x(1+y)\\
5ab+3b=b(5a+3)\\
3a+ab=a(3+b)
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.