خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

فعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
برای تجزیۀ یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می کنیم و بیرون پرانتز می نویسیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می توان عبارت ها را به صورت ضرب نوشت:

نرم افزار سامانه مودیان راهکارفعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به تساوی بالا، عامل مشترک دو جملۀ عبارت جبری چیست؟
با ضرب کردن چه عبارتی در جملۀ مشترک، جملۀ اول عبارت ساخته می شود؟
با ضرب کردن چه عبارتی در جملۀ مشترک، جملۀ دوم عبارت ساخته می شود؟
حالا این تساوی را کامل کنید.
فعالیت 3، تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

پاسخ


با توجه به تساوی بالا، عامل مشترک دو جملۀ عبارت جبری چیست؟ $$
3a^2b^2
$$
با ضرب کردن چه عبارتی در جملۀ مشترک، جملۀ اول عبارت ساخته می شود؟ $$
6a^2b^3 = 3a^2b^2 \times 2b
$$
با ضرب کردن چه عبارتی در جملۀ مشترک، جملۀ دوم عبارت ساخته می شود؟ $$
9a^3b^2 = 3a^2b^2 \times 3a
$$
حالا این تساوی را کامل کنید. $$
6a^2b^3 + 9a^3b^2 = 3a^2b^2( 2b + 3a )
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.