خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزش فشردۀ سیستم یکپارچه سازمانی راهکار

دوره آموزش فشردۀ سیستم یکپارچه سازمانی راهکار
نویسنده : امیر انصاری
در این دورۀ آموزشی قصد داریم تا در مجموعه ویدئوهای آموزشی کوتاه، سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار را به شما آموزش دهیم. تفاوت این دورۀ آموزشی با دورۀ آموزشی دیگری با نام دوره آموزش جامع سیستم یکپارچه سازمانی راهکار در اینست که هدف ما در این دورۀ فشرده، پرهیز از ارائه جزییات بیشتر می باشد تا شرکت کننده در این دوره به سرعت بتواند با کل ماژول های موجود در سیستم یکپارچۀ راهکار آشنایی پیدا کند. طبیعی است که جزییات فراوانی از این دوره حذف شده اند تا به اهداف آموزشی آن نائل گردیم، از این رو اگر بعد از خاتمۀ این دوره، مشتاق شدید که در ارتباط با سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار بیشتر بدانید، می توانید از دوره آموزش جامع سیستم یکپارچه سازمانی راهکار به عنوان دورۀ مکمل استفاده نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارلیست آموزش های این دوره


 1. ورود به برنامه - معرفی شرکت و دورۀ مالی
 2. محیط اصلی نرم افزار - منوها
 3. حسابداری مالی - تعاریف پایه
 4. حسابداری مالی - ثبت سند حسابداری
 5. حسابداری مالی - مدیریت اسناد حسابداری
 6. حسابداری مالی - گزارشات حسابداری
 7. حسابداری مالی - عملیات پایان دوره
 8. حسابداری مالی - عملیات ابتدای دوره
 9. خزانه داری - ثبت چک پرداختی
 10. خزانه داری - عملیات مرتبط با چک پرداختی
 11. خزانه داری - ثبت چک دریافتی
 12. خزانه داری - عملیات مرتبط با چکهای دریافتی
 13. خزانه داری - اسناد تضمینی (چک و سفته)
 14. خزانه داری - اسناد صندوق و بانک
 15. خزانه داری - اعلامیه پرداخت، رسید دریافت
 16. خزانه داری - صورتحساب بانک، صندوق و شخص
 17. اموال - ایجاد دارایی جدید
 18. اموال - تعاریف پایه
 19. اموال - عملیات مرتبط با اموال
 20. اموال - محاسبۀ اتوماتیک استهلاک
 21. اموال - گزارشات اموال و عملیات اموال
 22. انبار - ثبت رسید انبار
 23. مدیریت کالا - ثبت کالا
 24. انبار - ثبت حواله انبار
 25. انبار - درخواست کالا از انبار
 26. انبار - گزارشات انبار
 27. تدارکات و خرید - ثبت فاکتور خرید و سند حسابداری آن
 28. تدارکات و خرید - چرخۀ تدارکات، از درخواست تا فاکتور
 29. تدارکات و خرید - طبقه بندی فروشندگان و کارپردازها
 30. تدارکات و خرید - گزارشات
 31. فروش- ثبت فاکتور فروش و سند حسابداری آن
 32. فروش- اعلامیۀ قیمت فروش
 33. بایگانی- ثبت اشیاء بایگانی
 34. دبیرخانه- ثبت نامه وارده و نامه صادره
 35. آموزش های مشترک– نوار ابزار عمومی راهکار

 36. ***

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز