خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انبار - ثبت رسید انبار

انبار - ثبت رسید انبار
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول انبار و چگونگی ثبت رسید می پردازیم. رسید سندی می باشد که طی آن اقلامی که وارد انبار می شوند را ثبت می کنند. در مقابل حواله سندی می باشد که اقلام خارج شده از انبار را با آن ثبت می کنند. طی این آموزش علاوه بر فراگیری چگونگی ثبت رسید انبار با مقدمات مرتبط با آن نیز آشنا می شوید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.