خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انبار - ثبت حواله انبار

انبار - ثبت حواله انبار
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول انبار و چگونگی ثبت حوالۀ انبار می پردازیم. حواله انبار سندی است که طی آن اقلام خارج شده (صادره) از انبار و تعداد خروجی آنها و همین طور مبلغ خروجی آنها مشخص می گردد. طی این آموزش به فیلدهای اطلاعاتی موجود در حوالۀ انبار و چگونگی پر کردن آنها و همین طور مسائل پیرامونی آنها پرداخته ایم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.