خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تدارکات و خرید – ثبت فاکتور خرید و سند حسابداری آن

تدارکات و خرید – ثبت فاکتور خرید و سند حسابداری آن
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول تدارکات و خرید و چگونگی ثبت فاکتور خرید می پردازیم. طی این آموزش به چگونگی تولید سند حسابداری اتوماتیک برای فاکتور خرید، هم در سیستم ادواری و هم در سیستم دائمی پرداخته ایم. همچنین به تعاریف اولیۀ مربوط به فاکتور خرید و علاوه بر آن پارامترهای تولید سند حسابداری نیز پرداخته ایم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.