خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزش فشردۀ نرم افزار فروشگاهی راهکار

دوره آموزش فشردۀ نرم افزار فروشگاهی راهکار
نویسنده : امیر انصاری
در این دورۀ آموزشی قصد داریم تا در مجموعه ویدئوهای آموزشی کوتاه، نرم افزار فروشگاهی راهکار را به شما آموزش دهیم. تفاوت این دورۀ آموزشی با دورۀ آموزشی دیگری با نام دوره آموزش جامع نرم افزار فروشگاهی راهکار در اینست که هدف ما در این دورۀ فشرده، پرهیز از ارائه جزییات بیشتر می باشد تا شرکت کننده در این دوره به سرعت بتواند با کل ماژول های موجود در نرم افزار فروشگاهی راهکار آشنایی پیدا کند. طبیعی است که جزییات فراوانی از این دوره حذف شده اند تا به اهداف آموزشی آن نائل گردیم، از این رو اگر بعد از خاتمۀ این دوره، مشتاق شدید که در ارتباط با نرم افزار فروشگاهی راهکار بیشتر بدانید، می توانید از دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار به عنوان دورۀ مکمل استفاده نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارلیست آموزش های این دوره


  1. ورود به برنامه، محیط اصلی برنامه

  2. ***

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز