خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


8.2 حل کردن دستگاه های معادلات به روش جبری

8.2 حل کردن دستگاه های معادلات به روش جبری
نویسنده : امیر انصاری
بسیاری از تمدن های باستانی مانند مصری، بابلی، یونانی، هندی، چینی، عربی، و اروپایی به توسعۀ جبری که امروزه ما استفاده می کنیم، کمک کرده اند. مسئله های اولیه به صورت شفاهی یا هندسی و بدون استفاده از نمادها، مطرح و حل می شد. ریاضیدان فرانسوی فرانسوا ویته (François Viète) \(\text{(1540-1603)}\) استفاده از نمادهای جبری را رایج کرد، اما رنه دکارت (René Descartes’) \(\text{(1596-1650)}\) به صورت عمیق به موضوع نماد سازی در جبر اندیشید و ما را به سمت نمادهایی که امروزه مورد استفاده قرار می دهیم، هدایت کرد. آیا می توانید شباهت ها و تفاوت های بین نمادهای او و ما را تشخیص دهید؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار8.2 حل کردن دستگاه های معادلات به روش جبری

در این بخش بر روی موارد زیر تمرکز می کنیم ...


  • مدل سازی یک وضعیت با استفاده از یک دستگاه معادلات خطی-درجه دوم یا درجه دوم-درجه دوم
  • مرتبط ساختن یک دستگاه معادلات خطی-درجه دوم یا درجه دوم-درجه دوم به یک مسئله
  • تعیین پاسخ های یک دستگاه معادلات خطی-درجه دوم یا درجه دوم-درجه دوم به روش جبری
  • تفسیر نقاط تقاطع در یک دستگاه معادلات خطی-درجه دوم یا درجه دوم-درجه دوم
  • حل کردن مسئله ای که با دستگاه معادلات خطی-درجه دوم یا درجه دوم-درجه دوم درگیر استنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.