خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مرتبط ساختن مفاهیم: دستگاه های معادلات

مرتبط ساختن مفاهیم: دستگاه های معادلات
نویسنده : امیر انصاری
از بخش پیش بیاد بیاورید که دستگاه های معادلات بسته به نوع دستگاه می توانند داری \(0\)، \(1\)، \(2\)، یا بی شمار پاسخ حقیقی باشند. شما می توانید روش های جبری جایگزینی و حذف را که به کمک آنها دستگاه های معادلات خطی را حل می کردید، برای حل کردن دستگاه های معادلات خطی-درجه دوم و درجه دوم-درجه دوم نیز مورد استفاده قرار دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.