خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 4: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

تمرین 4: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای
نویسنده : امیر انصاری
پاسخ دستگاه معادلات زیر چیست؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=(x+2)^2 -2\\
y=\frac{1}{2}(x+2)^2
$$
  1. بدون پاسخ
  2. \(x=2\)
  3. \(x=-4\) و \(x=2\)
  4. \(x=-4\) و \(x=0\)

پاسخ


گزینۀ d

برای رسیدن به پاسخ، مقادیر \(x=2\)، \(x=-4\) و \(x=0\) را در هر دو معادله جایگذاری می کنیم و بررسی می کنیم که آیا مقدار \(y\) آنها یکسان می باشد یا نه. اگر مقدار \(y\) یکسان باشد، در نتیجه پاسخ \(x\) صحیح است.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.