خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 11: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

تمرین 11: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی
نویسنده : امیر انصاری
انیمیشن سازهای کامپیوتری شخصیت های بازی ها را طوری طراحی می کنند که توانایی های متفاوت بسیاری داشته باشند. مکانیزم پرش دوبل به شخصیت زیر اجازه می دهد که پرش دوم را زمانی که در هوا قرار دارد انجام دهد و خط سیر اولیه اش را به خط سیر جدیدتری تغییر دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 11: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

در طول یک پرش دوبل، اولین بخش پرش با معادلۀ \(h = -12.8d^2 + 6.4d\)، و بخش دوم پرش با معادلۀ \(h = -\frac{248}{15}(d-0.7)^2 + 2\)، مدل سازی می شوند. در هر دویِ این معادلات، \(d\) مسافت افقی طی شده در واحد سانتی متر و \(h\) ارتفاع در واحد سانتی متر می باشند.

  1. این دستگاه معادلات درجه دوم-درجه دوم را با روش ترسیم نمودار حل کنید.
  2. پاسخ هایتان را تفسیر کنید.

پاسخ


  1. پاسخ این دستگاه \((0.4,0.51)\) می باشد.
    تمرین 11: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

  2. نقطۀ \((0.4,0.51)\)، که پاسخ این دستگاه است، نقطه ای است که پرش دوم آغاز می شود و خط سیر شخصیت بازی در هنگام پرش تغییر می کند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.