خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پروژۀ بخش 4: فناوری نانو (Nanotechnology)

پروژۀ بخش 4: فناوری نانو (Nanotechnology)
نویسنده : امیر انصاری
لازمۀ انجام این بخش از پروژۀ شما این است که خلاق باشید و از مهارت های ریاضی تان استفاده کنید. دانش تان در ارتباط با سهمی ها و دستگاه های درجه دوم را با اطلاعاتی که در طول این فصل در ارتباط با فناوری نانو جمع آوری کرده اید، ترکیب کنید، و به کمک آن نسخۀ بسیار پیشرفته ای از یکی از اشیاء روزمرۀ زندگی را بسازید. این شیء باید دارای تعدادی خط های راست و سهمی باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاروظیفۀ فصل 8


یک شیء را که فکر می کنید به کمک فناوری نانو می تواند بهبود یابد، انتخاب کنید. به اطلاعاتی که در گوشه های پروژۀ این فصل ارائه شده است نگاه کنید تا بتوانید از آن ها ایده بگیرید.

  • توضیح دهید که شیئی که انتخاب کرده اید چگونه می تواند به کمک فناوری نانو توسعه یابد.
  • برای شیئی که انتخاب کرده اید یک طراحی جدید بسازید. طراحی شما باید شامل تقاطع هایی از سهمی ها و خط ها باشد.
  • طراحی شما به ناچار در مراحل توسعه باید تغییراتی کند. از سیر تکاملی طراحی تان مستندهای کاملی تهیه کنید.
  • بخشی از طراحی تان را که شامل تقاطعی از سهمی ها یا تقاطعی از سهمی ها و خط ها می باشد، انتخاب کنید. معادلات مربوط به مدل های هر کدام از توابع درگیر در طراحی تان را مشخص سازید.
  • به کمک این معادله ها، نقاط تقاطع را تعیین کنید.
  • ارتباط بین نقاط تقاطع و طراحی این شیء چه می باشد؟ اینکه معادلات مدل ها را داشته باشید و همچنین مختصات نقاط تقاطع را بدانید، چگونه می تواند به شما کمک کند؟نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.