خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فصل 9: نامساوی های خطی و درجه دوم (Linear and Quadratic Inequalities)

فصل 9: نامساوی های خطی و درجه دوم (Linear and Quadratic Inequalities)
نویسنده : امیر انصاری
پاسخ یک مسئله ممکن است یک مقدار واحد نباشد و در مقابل بازه ای از مقادیر باشد. یک مهندس شیمی ممکن است برای کاهش آلاینده ها نیاز به واکنشی داشته باشد که در بازۀ زمانی مشخصی رخ دهد. یک معمار ممکن است ساختمانی را طراحی کند که در مقابل یک باد شدید کمتر از یک فاصلۀ معین کج شود. یک پزشک ممکن است دوز یک دارو را به نحوی تجویز کند که ضمن اینکه ایمن باشد، مؤثر هم باشد و تا زمان مشخصی در بدن باقی بماند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین وضعیت ها اهمیت نامساوی ها را نشان می دهند. هر چند در هر کدام از سناریوهای بالا مقادیر قابل قبول بسیاری ممکن است وجود داشته باشند، اما نقطۀ مشترک آنها اینست که در هر کدام یک حد کمتر از مقداری خاص یا یک حد بیشتر از مقداری خاص و یا ترکیبی از این دو وجود دارد. با وجود اینکه راه حل های زیادی وجود دارند، ما نیاز به یک مدل و روش ریاضی دقیق داریم که بتوانیم به پاسخ برسیم.

آشنایی با مشاغل
مهندسان شیمی مسائلی را حل می کنند که شامل فرآیندهای شیمیایی باشند. آن ها سیستم هایی را برای بهبود یا مفید کردن فرآیندها برای افراد ایجاد می کنند. همچنین در ارتباط با محیط زیست نیز فعالیت مشابهی را صورت می دهند. معمولاً مهندسان شیمی در صنعت، دولت و آژانس های محیط زیستی استخدام می شوند. همچنین ممکن است به طور مستقل و تحت عنوان مشاور مشغول به کار شوند. تقاضای زیادی برای استخدام مهندسان شیمی وجود دارد و می توانند در سراسر جهان کار پیدا کنند.

فصل 9: نامساوی های خطی و درجه دوم (Linear and Quadratic Inequalities)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.