خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 2: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 2: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
کدام یک از زوج های مرتب زیر پاسخ نامساوی نمی باشند؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 2: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

پاسخ


 1. $$
  (1,0), (-2,1)
  $$
 2. $$
  (-5,8), (4,1)
  $$
 3. $$
  (5,1)
  $$
 4. $$
  (3,-1)
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.