خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نمودار نامساوی های زیر را به کمک فناوری ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

پاسخ  1. تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  2. تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  3. تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  4. تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین


  5. تمرین 5: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمریننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.