خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 6: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 6: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
پاسخ \(-5y \le x\) را تعیین کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
y \ge -\frac{1}{5}x
$$
تمرین 6: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمریننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.