خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 7: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 7: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
از فناوری ترسیم نمودار برای تعیین پاسخ \(7x - 2y \gt 0\) استفاده کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


$$
y \lt \frac{7}{2}x
$$
تمرین 7: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمریننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.