خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 12: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی

تمرین 12: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی
نویسنده : امیر انصاری
بنیاد هنر آلبرتا (The Alberta Foundation for the Arts) کمک هزینه های مالی را برای حمایت از هنرمندان فراهم می آورد. کمک هزینۀ پروژه هنرهای بومی (The Aboriginal Arts Project Grant) یکی از برنامه های این بنیاد می باشد. فرض کنید کامیل (Camille) یک کمک هزینه از بنیاد دریافت کرده است و قرار است تا حداکثر \($3000\) از این کمک هزینه را به صورت ترکیبی برای بازاریابی و آموزش هزینه کند. کار کردن با یک مربی در یک برنامۀ منتورشیپ ساعتی \($30\) و دریافت کمک های بازاریابی ساعتی \($50\) هزینه در پی دارد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  1. یک نامساوی بنویسید که نشان دهندۀ تعداد ساعات کار با یک مربی و همچنین تعداد ساعات دریافت کمک های بازاریابی که کامیل می تواند از عهدۀ هزینۀ آن بربیاید، باشد. محدودیت های موجود بر روی متغیرها را لحاظ کنید.
  2. نمودار این نامساوی را ترسیم کنید.


تمرین 12: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی
"عقاب مادر" اثر جیسون کارتر، هنرمندی که به عنوان نمایندۀ آلبرتا در المپیک ونکوور \(2010\) انتخاب شد. جیسون یکی از اعضای قبیلۀ "لیتل رد ریور کری" (the Little Red River Cree Nation) می باشد.

پاسخ


  1. $$
    30x + 50y \le 3000, x \ge 0 , y \ge 0
    $$
    در این نامساوی، \(x\) نشان دهندۀ تعداد ساعات کار با مربی و \(y\) نشان دهندۀ تعداد ساعات دریافت کمک های بازاریابی می باشد. طبیعی است که تعداد ساعات نمی توانند عددی منفی باشند.


  2. تمرین 12: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردینمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.