خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 13: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی

تمرین 13: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی
نویسنده : امیر انصاری
ماریا (Mariya) یک تلفن همراه هوشمند جدید خریده است و در حال تصمیم گیری برای خرید یک بستۀ خدماتی می باشد. بدون بسته، هر دقیقه استفاده از تلفن همراه \($0.30\) و هر مگابایت مصرف اینترنت \($0.05\) هزینه خواهد داشت. یکی از بسته ها امکان مکالمۀ نامحدود و همچنین اینترنت نامحدود را دارد و هزینۀ آن \($100\) در ماه می باشد. در چه شرایطی این بسته بهترین انتخاب ماریا خواهد بود؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


از روی داده های مسئله یک نامساوی می نویسیم، در این نامساوی، \(x\) نشان دهندۀ تعداد دقایق مکالمه و \(y\) نشان دهندۀ دادۀ مصرف شده در واحد مگابایت می باشد.
$$
0.3x + 0.05y \le 100, x \ge 0, y \ge 0
$$
اگر مصرف ماریا ناحیۀ نشان داده شده در نمودار زیر باشد، برای او به صرفه تر اینست که بسته خریداری نکند، اما اگر مصرف او بیش از محدودۀ این نامساوی می باشد به زبان ساده از \($100\) بیشتر شود، طبیعتاً به صرفه تر اینست که بسته خریداری کند.
تمرین 13: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردینمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.