خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 15: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی

تمرین 15: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی
نویسنده : امیر انصاری
اسکیت بازان سرعت، ساعت های زیادی را صرف تمرینات آماده سازی خودشان بر روی یخ و خارج از یخ می کنند. فرض کنید که بودجۀ ماهیانه یک تیم \($7000\) باشد. اجارۀ یخ \($125\) در ساعت، و اجارۀ سالن بدنسازی برای تمرینات قدرتی \($55\) در ساعت می باشد. ناحیۀ پاسخ، یا تمامی ترکیبات ممکن آماده سازی که این تیم از عهدۀ مخارج آن بر می آید را تعیین کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 15: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردی
کریستین نسبیت (Christine Nesbitt) دارندۀ مدال طلای المپیک

آیا می دانستید؟
اسکیت بازان کانادایی در مسیرهای بلند و کوتاه در بازی های المپیک زمستانی \(2010\) در ونکوور کانادا \(10\) مدال طلا کسب کردند که بیشترین میزان مدال طلای کسب شده در تاریخ بازی های زمستانی می باشد که یک کشور توانسته کسب کند.

پاسخ


نامساوی زیر تمامی ترکیبات ممکن برای تمرینات آماده سازی این تیم ورزشی را نشان می دهد. در این نامساوی \(x\) نشان دهندۀ ساعات اجارۀ یخ و \(y\) نشان دهندۀ ساعت های اجارۀ باشگاه بدنسازی می باشد.
$$
125x + 55y \le 7000, x \ge 0, y \ge 0
$$
تمرین 15: نامساوی های خطی با دو متغیر، استفادۀ کاربردینمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.