خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 20: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات

تمرین 20: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات
نویسنده : امیر انصاری
نمودار زیر پاسخ یک نامساوی خطی را نشان می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 20: نامساوی های خطی با دو متغیر، ایجاد ارتباطات

  1. سناریویی بنویسید که این ناحیه پاسخ آن باشد. پاسخ تان را توجیه کنید.
  2. سناریوی خودتان را با سناریوی یک دوست عوض کنید. بررسی کنید که پاسخ داده شد با سناریو مطابقت دارد یا خیر.

پاسخ


هر سناریویی در شکل \(5y + 3x \le 150, x \ge 0, y\ge 0\) صحیح می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.