خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 1: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 1: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع درجه دوم \(f(x) = x^2 - 4x +3\) را در نظر بگیرید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 1: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ نامساوی های زیر را بدست آورید:

تمرین 1: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ


 1. $$
  \{ x | 1 \le x \le 3, x \in R \}
  $$
 2. $$
  \{ x | x \le 1 \text{ or } x \ge 3, x \in R \}
  $$
 3. $$
  \{ x | x \lt 1 \text{ or } x \gt 3, x \in R \}
  $$
 4. $$
  \{ x | 1 \lt x \lt 3, x \in R \}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.