خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آزمایشگاه: برنده شدن در مسابقه

آزمایشگاه: برنده شدن در مسابقه
نویسنده : امیر انصاری
در این آزمایش مهارت های زیر را فرا خواهید گرفت:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار • شناسایی متغیرها
 • اجرا و ثبت داده ها
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر

لاک پشت و خرگوش


یک سطح شیب دار به طول یک متر بسازید، در این سطح شیب دار شیاری ایجاد کنید که یک تیله بتواند در داخل آن شیار به سمت پایین حرکت کند. برای ساختن این سطح شیب دار از خلاقیت خودتان استفاده کنید، به عنوان مثال می توانید از چوپ پرده استفاده کنید، یا اینکه دو خط کش چوبی را با نوار چسب به شکل V هم بچسبانید. این سطح شیب دار را در یک زاویۀ \(30^{\circ}\) با یک سطح افقی، ثبیت کنید. یک تیله را که نماد خرگوش می باشد، در بالای سطح شیب دار نگه دارید. تیلۀ دیگری را که نماد لاک پشت می باشد، بر روی سطح نیمکت و در امتداد سطح شیب دار بغلتانید. غلتاندن لاک پشت را از پشت سطح شیب دار آغاز کنید. همین طور که لاک پشت در امتداد سطح شیب دار و بر روی نیمکت مشغول غلتیدن است، خرگوش را رها کنید. هدف شما باید این باشد که به زاویه ای برسید که در آن زاویه، خرگوش بتواند لاک پشت را شکست بدهد. برای این منظور زاویۀ شیب را تغییر دهید تا به هدف که پیروزی خرگوش است، برسید.

آزمایشگاه: برنده شدن در مسابقه

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری


 1. حرکت "خرگوش" با حرکت "لاک پشت" چه تفاوتی دارد؟
 2. آیا "خرگوش" تا به حال برنده مسابقه شده است؟
 3. یک توضیح احتمالی برای نتیجه همه مسابقات بدهید.

گیر افتاده در یک شیار


از همان سطح شیب داری که در آزمایش قبلی ایجاد کردید، برای این آزمایش هم استفاده کنید. مشابه تصویر زیر دو نقطه بر روی این سطح شیب دار را علامت بزنید، یکی از این نقاط در فاصلۀ \(90\) سانتی متری از انتهای شیب و دیگری در فاصلۀ \(60\) سانتی متری از انتهای آن بر روی نیمکت، قرار دارد. این سطح شیب دار را در زاویۀ \(60^{\circ}\) ثابت سازید. یک تیله را در علامت \(90\) سانتی متری و دیگری را در علامت \(60\) سانتی متری نگه دارید. حرکت تیله ها را در شرایط زیر مشاهده کنید.

هشدار: تیله را از ارتفاع بالاتری رها نکنید.

 • از تیله های دارای جرم یکسان استفاده کنید؛ آن را هم زمان رها کنید.
 • از تیله های دارای جرم یکسان استفاده کنید؛ ابتدا تیله ای که در \(90\) سانتی متری قرار دارد رها کنید؛ تیله ای که در \(60\) سانتی متری قرار دارد را زمانی رها کنید که تیلۀ اول \(10\) سانتی متر را پیموده باشد.
 • از تیلۀ بزرگ تری در موقعیت \(90\) سانتی متر استفاده کنید؛ هر دو تیله را هم زمان رها کنید.
 • از تیلۀ بزرگ تری در موقعیت \(90\) سانتی متر استفاده کنید؛ تیلۀ \(90\) سانتی متری را زودتر رها کنید؛ تیله ای که در \(60\) سانتی متری قرار دارد را زمانی رها کنید که تیلۀ اول \(10\) سانتی متر را پیموده باشد.

زاویۀ شیب را تغییر دهید و این آزمایش ها را تکرار کنید.

آزمایشگاه: برنده شدن در مسابقه

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری


 1. تأثیر موقعیت آغازین تیله ها بر نرخ افزایش سرعت آنها را توضیح دهید.
 2. آیا موردی وجود داشت که تیلۀ موقعیت \(90\) سانتی متری به تیلۀ موقعیت \(60\) سانتی متری برسد؟ یک دلیل احتمالی برای این نتایج بیاورید.
 3. تأثیر جرم تیله ها بر نتیجۀ مسابقه را به هر طریقی که می توانید توصیف کنید.
 4. تأثیر زاویۀ شیب بر نتیجۀ مسابقه را به هر طریقی که می توانید توضیح دهید.
 5. یک بیانیۀ خلاصه و کلی بنویسید که غلتیدن تیله ها از حالت توقف به پایین یک سطح شیب دار را توصیف کند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.