خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نامساوی های زیر را با ترسیم نمودار حل کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ


 1. ابتدا نمودار تابع متناظر با این نامساوی، یعنی \(y = x^2 + 14x + 48\) را ترسیم می کنیم. سپس محدوده ای را که زیر محور \(x\) قرار دارد به عنوان ناحیۀ پاسخ سایه دار می کنیم.

  تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

  مجموعه پاسخ این نامساوی:
  $$
  \{ x | -8 \le x \le -6, x \in R \}
  $$
 2. ابتدا این نامساوی را به شکل \(Ax^2 + Bx + C \ge 0\) بازنویسی می کنیم و سپس تابع متناظر آن را مشخص می سازیم و مشابه مورد a ناحیۀ پاسخ را تعیین می کنیم.
  $$
  x^2 \ge 3x + 28\\
  x^2 - 3x - 28 \ge 0
  $$
  تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
  $$
  \{ x| x \le -4 \text{ or } x \ge 7 , x \in R \}
  $$
 3. تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

  از آنجا که نمودار تابع متناظر این نامساوی هرگز در بالای محور \(x\) قرار ندارد، و علامت نامساوی نیز \(\ge 0\) می باشد، این نامساوی هیچ پاسخی ندارد.


 4. تمرین 7: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
  $$
  \{ x | x \lt -3.5 \text{ or } x \gt 4.5 , x \in R \}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.