خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 9: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 9: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نامساوی های زیر را حل کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 9: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ


 1. $$
  \{ x | \frac{13-\sqrt{145}}{2} \le x \le \frac{13 + \sqrt{145}}{2} , x \in R \}
  $$
 2. $$
  \{ x | x \lt -12 \text{ or } x \gt 2, x \in R \}
  $$
 3. $$
  \{ x | x \lt \frac{5}{2} \text{ or } x \gt 4 , x \in R \}
  $$
 4. $$
  \{ x | x \lt -\frac{8}{3} \text{ or } x \ge \frac{7}{2} , x \in R \}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.