خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 18: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، ایجاد ارتباطات

تمرین 18: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، ایجاد ارتباطات
نویسنده : امیر انصاری
در مثال 3، اولین مرحله در پاسخ این بود که نامساوی \(2x^2 - 7x \gt 12\) را به شکل \(2x^2 - 7x - 12 \gt 0\) بازنویسی کنید. کدام روش حل نامساوی نیازمند این مرحله می باشد و کدام روش نیازمند این مرحله نمی باشد؟ برای پاسختان دلیل ذکر کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


تمامی روش های حل نامساوی ها به این مرحله نیاز دارد. زیرا شما باید تابع مرتبط با نامساوی را بیابید تا بتوانید به کمک آن نامساوی را حل کنید. اگر بخواهید از روش ترسیم نمودار برای حل نامساوی استفاده کنید، نیاز خواهید داشت تا تابع متناظر با آن، در این مثال \(f(x) = 2x^2 - 7x - 12\)، را بیابید تا بتوانید نمودارش را ترسیم کنید. در مورد روش های یافتن ریشه ها و نقاط آزمایش، روش علامت ها، یا روش تجزیه و تحلیل موردی، شما نیاز خواهید داشت که تابع متناظر با نامساوی را یافته و فاکتورگیری کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.