خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 19: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، ایجاد ارتباطات

تمرین 19: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، ایجاد ارتباطات
نویسنده : امیر انصاری
روش های ترسیم نمودار، ریشه ها و نقاط آزمایش، تجزیه و تحلیل علامت ها، و روش تجزیه و تحلیل موردی را با یکدیگر مقایسه کنید. توضیح دهید که شما کدامیک از این روش ها را ترجیح می دهید، دلیل انتخابتان را ذکر کنید.پاسخ


اگر یک ماشین حساب نموداری یا نرم افزار ترسیم نمودار داشته باشیم، مسلماً روش ترسیم نمودار بسیار عالی و صد البته سریع است. اگر تابع مرتبط با نامساوی به سادگی قابل فاکتورگیری باشد، آن گاه روش تجزیه و تحلیل موردی نیز سرراست و خوب است. روش ریشه ها و نقاط آزمایش، و همچنین روش تجزیه و تحلیل علامت ها زمان بر است و مراحل بیشتری را می طلبد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.