خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فصل 1: توابع، مقدمه

فصل 1: توابع، مقدمه
نویسنده : امیر انصاری
پایه ای ترین چیز برای مطالعۀ حساب دیفرانسیل و انتگرال اینست که با توابع آشنا باشیم. در این فصل خواهید دانست که اساساً توابع چه می باشند، چگونه توابع را در شکل نمودارها ترسیم می کنند، و با روش های دسته بندی توابع و همچنین با مبحث تبدیلات توابع و ترکیب توابع آشنا خواهید شد. در این فصل توابع مثلثاتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از موضوعاتی که در این فصل به آن پرداخته شده است، اشتباهاتی است که در هنگام استفاه از ماشین حساب های نموداری و نرم افزارهای ترسیم نمودار توابع پیش می آیند. همچنین در مورد توابع معکوس، توابع نمایی و توابع لگاریتمی صحبت خواهیم کرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارهمچنین در قسمت ضمیمۀ این بخش در مورد دستگاه اعداد حقیقی، مختصات دکارتی، خطوط راست، دایره ها، سهمی ها، و بیضی ها اطلاعات سودمندی را می توانید بیابید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.