خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


نمایش تابع به صورت عددی

نمایش تابع به صورت عددی
نویسنده : امیر انصاری
پیش تر در همین فصل دیدیم که چگونه می توان یک تابع را به صورت جبری و با یک فرمول نشان داد (تابع مساحت)، و یا به صورت گرافیکی با یک نمودار نشان داد (مثال 2). روش دیگری که می توان تابع را نشان داد به صورت عددی و از طریق جدولی از مقادیر می باشد. نمایش عددی اغلب توسط مهندسان و دانشمندان علوم تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. با روشی که در مثال 2 مشاهده کردید، می توانید از روی جدولی از مقادیر نمودار یک تابع را ترسیم کنید، البته کمک گرفتن از کامپیوتر در این زمینه بسیار رایج است. این نمودار فقط عبارت از نقاطی است که در آن جدول مشخص شده است و نمودار پراکنش (scatterplot) نامیده می شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.