خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 4

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 4
نویسنده : امیر انصاری
تابع زیر به ازاء تمامی اعداد حقیقی تعریف شده است اما بسته به موقعیت \(x\) دارای فرمول های مختلفی می باشد. هنگامی که \(x \lt 0\) داریم \(y=-x\)، به ازاء \(0 \le x \le 1\) داریم \(y= x^2\)، و هنگامی که \(x \gt 1\) داریم \(y = 1\). با تمامی این اوصاف، این تابع فقط یک تابع می باشد که دامنۀ آن کل اعداد حقیقی می باشد. (شکل \(\text{1.9}\))

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
f(x) =
\begin{cases}
-x, & x \lt 0\\
x^2, & 0 \le x \le 1\\
1, & x \gt 1
\end{cases}
$$
1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 4
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.9}\): برای ترسیم نمودار تابع \(y=f(x)\)، فرمول های مختلفی را بر روی بخش های مختلف دامنۀ این تابع اِعمال می کنیم.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.