خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 6

1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 6
نویسنده : امیر انصاری
تابعی که مقدار آن در هر عدد \(x\) برابر با کوچکترین عددِ صحیحِ بزرگتر یا مساوی با \(x\) باشد، تابع کوچکترین عدد صحیح (least integer function) یا تابع سقف عدد صحیح (integer ceiling function) نامیده می شود. تابع سقف عدد صحیح را با نماد \(\lceil x \rceil\) نشان می دهند. شکل \(\text{1.11}\) نمودار این تابع را نشان می دهد. به عنوان مثالی از یکی از کاربردهای این تابع می توان به هزینه پارکینگ به ازاء هر \(x\) ساعت اشاره کرد که به ازاء هر ساعت یا بخشی از یک ساعت مقدار \($1\) را به عنوان هزینه پارکینگ به حساب مشتری شارژ می کند. توجه داشته باشید که مثال هزینه پارکینگ در مورد مقادیر مثبت \(x\) صدق می کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار1.1 توابع و نمودارهای آنها: مثال 6
ترجمۀ شکل:
شکل \(\text{1.11}\): نمودار تابع کوچکترین عدد صحیحِ \(y = \lceil x \rceil\) بر روی یا بالای خط \(y=x\) قرار می گیرد. بنابراین یک مقدار سقف برای \(x\) فراهم می کند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.