خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 24، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 24، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار معادلات زیر را ترسیم کنید و توضیح دهید که چرا آنها نمودارهای توابعی از \(x\) نمی باشند.  1. $$
    |x| + |y| = 1
    $$
  2. $$
    |x+y| = 1
    $$

پاسخ


تمرین 24، توابع و نمودارهای آنها

هیچکدام از این نمودارها آزمون خط عمودی را پاس نمی کنند، در نتیجه نمودارهای توابعی از \(x\) نمی باشند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.