خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 25، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 25، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
f(x) =
\begin{cases}
x, & 0 \le x \le 1 \\
2-x, & 1 \lt x \le 2
\end{cases}
$$

پاسخ


برای ترسیم نمودار توابع قطعه به قطعه، باید نمودار هر کدام از توابع را به صورت جداگانه ترسیم کنیم. توجه داشته باشید که دامنۀ هر تابع را نیز لحاظ کنید.

نمودار تابع اول یک خط راست از \((0,0)\) تا \((1,1)\) می باشد.
$$
f(0)=0\\
f(1)=1
$$
نمودار تابع دوم یک خط راست از \((1,1)\) تا \((2,0)\) می باشد.
$$
f(2)=2-2=0
$$
تمرین 25، توابع و نمودارهای آنهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.