خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 27، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 27، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار$$
F(x) =
\begin{cases}
4-x^2, & x \le 1 \\
x^2 + 2x, & x \gt 1
\end{cases}
$$

پاسخ


تمرین 27، توابع و نمودارهای آنهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.