خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 29، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 29، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
برای هر کدام از نمودارهای زیر فرمولی بیابید.تمرین 29، توابع و نمودارهای آنها

پاسخ


 1. برای یافتن معادلۀ یک خط دست کم نیاز به دانستن مختصات دو نقطه بر روی آن خط داریم. در اینجا این اطلاعات را داریم. به کمک مختصات این دو نقطه و با جایگزینی آنها در فرمول شیب خط، \(m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\)، ابتدا شیب آن را به دست می آوریم. سپس شیب به دست آمده را همراه با مختصات یکی از نقاط در معادلۀ خط، \(y=mx+b\)، جایگذاری می کنیم و آن را برای بدست آوردن \(b\)، عرض از مبدأ، حل می کنیم. در پایان با اطلاعات \(m\) و \(b\) معادلۀ خط را می نویسیم.

  $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  x, & 0 \le x \le 1 \\
  -x+2, & 1 \lt x \le 2
  \end{cases}
  $$
 2. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  2, & 0 \le x \lt 1 \\
  0, & 1 \le x \lt 2 \\
  2, & 2 \le x \lt 3 \\
  0, & 3 \le x \le 4
  \end{cases}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.