خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 30، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 30، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
برای هر کدام از نمودارهای زیر فرمولی بیابید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 30، توابع و نمودارهای آنها

پاسخ


 1. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  -x+2, & 0 \lt x \le 2 \\
  -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}, & 2 \lt x \le 5
  \end{cases}
  $$
 2. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  -3x -3, & -1 \lt x \le 0\\
  -2x + 3, & 0 \lt x \le 2
  \end{cases}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.