خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 31، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 31، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
برای نمودارهای زیر فرمولی بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 31، توابع و نمودارهای آنها

پاسخ


 1. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  -x, & -1 \le x \lt 0 \\
  1, & 0 \lt x \le 1 \\
  -\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}, & 1 \lt x \lt 3
  \end{cases}
  $$
 2. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  \frac{1}{2}x & -2 \le x \le 0 \\
  -2x + 2 & 0 \lt x \le 1 \\
  -1 & 1 \lt x \le 3
  \end{cases}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.