خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 37، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 37، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. تقارن ها را، البته در صورت وجود، در نمودار مشخص سازید. بازه هایی که در آنها تابع مربوطه صعودی یا نزولی می باشد را تعیین کنید.$$
y=-x^3
$$

پاسخ


تمرین 37، توابع و نمودارهای آنها

این نمودار حول مبدأ مختصات دارای تقارن می باشد.
این نمودار در بازۀ \((-\infty, \infty)\) نزولی می باشد.
این نمودار در هیچ بازه ای صعودی نمی باشد.

اگر همینطور که از سمت چپ نمودار یک تابع به سمت راست آن می روید، نمودار آن بالا برود، به آن تابع صعودی (Increasing Function) می گوییم. اگر همینطور که از سمت چپ نمودار یک تابع به سمت راست آن می روید، نمودار آن پایین بیاید، به آن تابع نزولی (Decreasing Function) می گوییم.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.