خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 57، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 57، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید.$$
h(t) = 2t + 1
$$

پاسخ


$$
h(t) = 2t + 1\\
h(-t) = 2(-t) + 1 = -2t + 1\\
-h(t) = -(2t + 1 ) = -2t - 1\\
h(-t) \ne h(t)\\
h(-t) \ne -h(t)
$$
این تابع نه زوج است و نه فرد.

تمرین 57، توابع و نمودارهای آنهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.