خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش جاوا اسکریپت : نوع داده بولی (JavaScript Booleans)

آموزش جاوا اسکریپت : نوع داده بولی (JavaScript Booleans)
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با نوع داده بولی (Boolean) در جاوا اسکریپت آشنا می شویم. مقادیر بولی (Boolean) صرفاً می توانند مقدار true یا false را نمایش بدهند. طی این آموزش با تابع داخلی Boolean در جاوا اسکریپت آشنا می شویم و کاربرد آن را خواهیم دید. تمامی مقادیری که دارای مقدار باشند در تبدیل به نوع داده بولی تعبیر به true می شوند. همچنین تمامی مقادیری که بدون مقدار باشند، تعبیر به false می شوند. یک سری موارد خاص هم وجود دارند که طی این آموزش مورد بررسی قرار می گیرند.

آموزش قبلی : آموزش جاوا اسکریپت : توابع (JavaScript Functions)

آموزش بعدی : آموزش جاوا اسکریپت : بیانیه های شرطی (JavaScript If...Else Statements)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز