خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش جاوا اسکریپت : شیء Math و متدهای آن

آموزش جاوا اسکریپت : شیء Math و متدهای آن
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با شیء Math و توابع موجود در آن که در ارتباط با عملیات ریاضی می باشند آشنا خواهیم شد. طی این آموزش با استفاده از تابع round اقدام به رُند کردن یک عدد خواهیم کرد. همچنین با کاربردهای خاص در مورد رُند کردن با استفاده از توابع ceil و floor آشنا می شویم. از تابع pow برای محاسبه توان و از تابع sqrt برای محاسبه جذر استفاده می کنیم. با استفاده از تابع abs اقدام به محاسبه قدر مطلق می کنیم.

آموزش قبلی : آموزش جاوا اسکریپت : متدهای parseInt و parseFloat

آموزش بعدی : آموزش جاوا اسکریپت : توابع مثلثاتی، تولید عدد تصادفینمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز