خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس رایتر : آشنایی با محیط نرم افزار

آموزش لیبرِآفیس رایتر : آشنایی با محیط نرم افزار
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش یکسری اطلاعات کلی در مورد نرم افزار لیبرِآفیس (LibreOffice) کسب می کنیم، همینطور با کاربرد کلی نرم افزارهای مختلف موجود در مجموعۀ نرم افزاری لیبرِآفیس آشنا می شویم. سپس با محیط نرم افزار لیبرِآفیس رایتر (LibreOffice Writer) آشنا می شویم. طی این آموزش با اسامی قسمت های مختلف موجود در صفحۀ اصلی نرم افزار نیز آشنا می شویم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

آموزش قبلی : دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس رایتر (LibreOffice Writer)

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس رایتر : نوار ابزارها، نوار وضعیت و خط کش ها افقی و عمودی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.